«Керхер» ЖШС деректері

Заңды мекенжайы: Райымбек даңғылы, 169 а үй

Алматы қ., Қазақстан, 050050

Нақты мекенжайы: Абылай хан даңғылы 53, ABYLAI KHAN PLAZA БО 6 қабат 606 кеңсе. Алматы қ., Қазақстан, 050050

Банк деректемелері

БСН 110640003915

РНН 600 500 589 756

KБе 17

БИК HSBKKZKX

IBAN KZ59601A861002828231

В АО “Народный Банк Казахстана”

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне

қою туралы куәлік

60001 сериясы, 2012 жылғы 27 желтоқсандағы №0061982.