«Керхер» ЖШС деректері

Юридический адрес: пр-т Райымбека, д.169 а

г. Алматы, Казахстан, 050050

Фактический адрес: пр. Абылай хана 53, БЦ ABYLAI KHAN PLAZA   6 этаж офис 606. г. Алматы, Казахстан, 050050

Банк деректемелері

БСН 110640003915

РНН 600 500 589 756

KБе 17

БИК TSESKZKA

IBAN KZ92998CTB0000942672

В АО “First Heartland Jýsan Bank”

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне

қою туралы куәлік

60001 сериясы, 2012 жылғы 27 желтоқсандағы №0061982.